What is Ju ku di puta shushi in Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire)

The english translation is "Dirty son of a bitch"