Top 10 Firefly Swear Words

Phrase Meaning Is This Accurate?
Gorram! Damn! (82%)      (18%)
guay hell (92%)      (8%)
Ai ya. Women wanle. We're in big trouble (55%)      (45%)
Rutting Fucking (84%)      (16%)
Goram! Damn! (37%)      (63%)
BAI-tuo, AN-jing-eedyen We will enjoy your silence now (55%)      (45%)
Ching-wah tsao duh liou mahng frog-humping son of a bitch (57%)      (43%)
Bizui Shut up (78%)      (22%)
gos se Crap (78%)      (22%)
shiong mao niao panda urine (82%)      (18%)