Top 10 Ojibwe Swear Words

Phrase Meaning Is This Accurate?
Wiinuk! Fuck (66%)      (34%)
Hegiinuk Fucking Dumbshit (71%)      (29%)
Ankii Your An Idiot (37%)      (63%)
Wiisinin Kiinuk Eat A Dick (62%)      (38%)
Kijeat Your Ass (74%)      (26%)
Giizos Minikew Kiinuk He Sucks Cock (59%)      (41%)
Doon Vagina (26%)      (74%)
Kaawiin Kiin Animush No You Fucking Idiot (26%)      (74%)
Maajiidook Fucking Bullshit (61%)      (39%)
Moosh Koosh Dumbass (67%)      (33%)