Top 10 Scottish Gaelic Swear Words

Phrase Meaning Is This Accurate?
Tha thu 'nad fhaighean You're a cunt (80%)      (20%)
Tha thu 'nad luid Slut (42%)      (58%)
S e Luid a th'annad Slut (68%)      (32%)
S e faighean a th'annad You're a cunt (39%)      (61%)