How to say Na mou klaseis ta'rxidia in any language!