Add a Hmong Swearing Phrase

Hmong Swear Words

A collection of Hmong profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Hmong swear words below.

Hmong Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Top 10 Hmong Swear Words

Phrase Meaning Is This Accurate?
dab laig devil's meal (10%)      (3%)
dlaab ntaus (green version) devil hit you (10%)      (2%)
face ntsej muag (8%)      (17%)
Ka Tsaug bastard (10%)      (2%)

Ashley Madison - Secret Affairs
kav ywm hlab weak cock (10%)      (0%)
khau pim itch pussy (10%)      (4%)
Mau Dev bitch (1%)      (0%)
Mo pee Pussy (1%)      (1%)
mob paum pussy hurt (10%)      (1%)
mob pim cunt (10%)      (5%)
mob qau dick hurt (10%)      (5%)
npua lwj rotten pig (10%)      (5%)
npuav qau suck dick (10%)      (0%)
npub ntswg buggar face (10%)      (0%)
ntsej muag face (10%)      (0%)
Ntsej Muag Face (0%)      (100%)
ntsej muag tuag! face die! (meaning go to hell) (8%)      (17%)
phev dev dog's cum (10%)      (0%)
pim loj big pussy (10%)      (5%)
ple xiav blue clitoris (10%)      (0%)
pog rog plab txaij fat stripes belly (female) (0%)      (0%)
Poj dab witch (10%)      (0%)
quav dev dog shit (8%)      (17%)
Tsov tom tiger bite (10%)      (1%)
Tsov Tom Tiger-Bite (1%)      (0%)
Tuag aws Low quality / Retarded (8%)      (20%)
txiag koj niam fuck your mom (0%)      (0%)
txiag pim (chia pee) pussy fucker (9%)      (6%)
txiv dev bitch (guy (1%)      (1%)

Hmong Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z