Add a Ojibwe Swearing Phrase

Ojibwe Swear Words

A collection of Ojibwe profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Ojibwe swear words below.

Ojibwe Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Top 10 Ojibwe Swear Words

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ankii Your An Idiot (1%)      (1%)
Ankiinuk Your A Really Stupid Person (1%)      (1%)
Boonoo Idiot (9%)      (6%)
Doon Vagina (1%)      (15%)
gi boo-kaa-twaan your big ass (10%)      (0%)
gi bookatwaan your big ass (0%)      (0%)
Giizos Minikew Kiinuk He Sucks Cock (9%)      (7%)
Hegii Thats Fucking Stupid (9%)      (6%)
Hegiinuk Fucking Dumbshit (10%)      (3%)
Kaawiin Kiin Animush No You Fucking Idiot (1%)      (5%)
Kah Just Fucked Up (9%)      (13%)
Kii Idiot (9%)      (6%)
Kiinuk Giizos The Cock Man (10%)      (2%)
Kijeat Your Ass (10%)      (2%)
Lamad shesh Jack shit (0%)      (0%)
Lamar shesh Jack shit (0%)      (0%)
Maaaaaa Liar (10%)      (3%)
Maajiidook Fucking Bullshit (10%)      (5%)
Moosh Koosh Dumbass (10%)      (1%)
Niinug My Balls (9%)      (9%)
O'Wiinag Thats Stupid As Fuck (7%)      (31%)
Pogan Pussy (0%)      (0%)
Shaazhiibs The Nerve Of Her/Him (10%)      (3%)
Wiin Gichi Kiinuk His Big Dick (10%)      (5%)
Wiinuk! Fuck (1%)      (2%)
Wiisinin Boonoo Eat Shit (8%)      (17%)
Wiisinin Boonoowug Eat Alot Of Shit (10%)      (4%)
Wiisinin Kiinuk Eat A Dick (10%)      (5%)

Click here for more!

Click here for more!