Add a Asian accent Swearing Phrase

Asian accent Swear Words

A collection of Asian accent profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Asian accent swear words below.

Asian accent Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Top 10 Asian accent Swear Words

Phrase Meaning Is This Accurate?
ai fak yu wi te dong ki ill fuck you with a donkey (9%)      (6%)
ai fak yu wi te dong ki.. kong fuck you with a donky (8%)      (17%)
ai fak yu wi te rei ku ill fuck you with a rake (9%)      (9%)
Ai Ki lei yu Ill kill you (1%)      (0%)

Ashley Madison - Secret Affairs
as ho asshole (10%)      (4%)
Ba Sta Go Wei Bastard go away (9%)      (6%)
bao sak ballsack (9%)      (9%)
Bi che Bitch (10%)      (4%)
dat dam fa king ho That woman is a prostitute (10%)      (2%)
dong be suh ei pu si dont be such a pussy (10%)      (5%)
dong mei kme goh kung fu on yuo as dont make me go kung fu on your ass (9%)      (7%)
Du yuo fa king wok do not procrastinate (10%)      (5%)
eet mai bowls! eat my balls (0%)      (100%)
Fak offu Fuck off (10%)      (3%)
fak yuo ho fam li you have honorable ancestors (1%)      (1%)
Goh bec tu yo swet shap ah Go back to the sweatshop (0%)      (0%)
Goh Fak yuo sel fu to make love to oneself (9%)      (6%)
hee/shi isu a bi che he/she is a bitch (8%)      (17%)
kam sa wa lo uh cum swallower (8%)      (17%)
kei si boi crazy man (9%)      (11%)
kun tu cunt (7%)      (29%)
Laik ah Som Bo dee Are you serious/seriosly/WTF (10%)      (2%)
Ma da pak ing ass horl Motherfucking asshole (8%)      (17%)
OH SHI TE shit. (10%)      (4%)
Phuc Dat Bic Fuck that bitch (0%)      (0%)
pi ne su penis (8%)      (17%)
Pu si Vagina (8%)      (17%)
Sa wa lo mai kam swallow my cum (9%)      (9%)
Suk Mai Kok Suck my cock (9%)      (13%)
teh seh te kol testicle (8%)      (23%)
Wa de fak Oh my goodness (1%)      (2%)
wai yu ak so guh li why do you act like a girl (9%)      (9%)
wai yu bi chin why are you complaining (7%)      (33%)
Wai yuo eet al lu oouff mai dumpring Why did you eat all my dumplings? (7%)      (29%)
Washu mai ka yu Bi che Wash my car you bitch (10%)      (4%)
Yu aru ah desu ke rei su youre a disgrace (9%)      (11%)
Yu aru ei sa la tu youre a slut (9%)      (9%)
yu be mai bi che youre my bitch (8%)      (17%)
Yu de du ti bi che youre a dirty bitch (9%)      (14%)
yu de gei gai? Are you gay (1%)      (1%)
Yu rei ses ba sa ta Youre a racist bastard (9%)      (14%)
yu seke re mu lai ka geru you scream like a girl (7%)      (29%)
yu so ke rei si youre insane (9%)      (13%)

Asian accent Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z