Add a Somalian Swearing Phrase

Somalian Swear Words

A collection of Somalian profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Somalian swear words below.

Somalian Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Top 10 Somalian Swear Words

Phrase Meaning Is This Accurate?
Aabahaa wass Fuck your father (1%)      (0%)
Anaa ku wasso I fuck you (8%)      (17%)
anda wann (an da waan) big vagina (1%)      (2%)
bastar bastard (1%)      (1%)

Ashley Madison - Secret Affairs
bastarr bastard (1%)      (2%)
dhaadhaan imbecile (9%)      (6%)
Dhaanyeer Monkey (10%)      (0%)
Dhoofaar Pig (10%)      (0%)
dhoqon moron (10%)      (2%)
Eeddodaa wass Fuck your auntie (9%)      (9%)
Garac Bastard (10%)      (0%)
gus yarre small dick (10%)      (0%)
guus kay duuk suck my dick (1%)      (1%)
Habartaa siilkeed Your mother's vagina (10%)      (0%)
habartaa wase fuck your mother (1%)      (1%)
Hooyaddaa siilkeed Your mother's vagina (10%)      (0%)
Hooyaddaa wass Fuck your mother (10%)      (0%)
lef dhillo Go lick a slut (9%)      (8%)
Maskaxdaa ka wassantahay You're fucked in the mind (10%)      (0%)
Na' as Dumbass (1%)      (0%)
Nacalaa Aabahaa ku yaal! Curse be upon your father! (9%)      (14%)
nacas idiot (10%)      (0%)
seel vagina (10%)      (1%)
shamoto (sha mo toe) bitch (1%)      (1%)
waa kuu wasa i will fuck you (9%)      (11%)
walaashaa wass Fuck your sister (10%)      (0%)
wase fuck (1%)      (1%)
Wecel Bastard (8%)      (19%)

Somalian Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z