Ibo top 10 swear words

Phrase Meaning Is This Accurate?
Chineke mee My God! (84%)      (16%)
Onye'ala Mad man! (64%)      (36%)
Otu nne gi Your mother's cunt! (65%)      (35%)
Otula Ass (50%)      (50%)
Onye Nzuzu Stupid Person (100%)      (0%)
Ire ohu na-ako m oko My clitoris is itching me. (60%)      (40%)
Nsori na-agum I feel like fucking (67%)      (33%)
Onye ime-ezi Bush person (100%)      (0%)

Click here for more!

Click here for more!