Pidgin top 10 swear words

Phrase Meaning Is This Accurate?
hul yu yu asshole (63%)      (37%)
kaikai kok suck a dick (41%)      (59%)
Kaikai kan Eat Cunt (64%)      (36%)
Faka! Fucker! (100%)      (0%)
Mi laik kuapim yu I want to fuck you (80%)      (20%)
Howzit Braddah? How you doing? (100%)      (0%)