Armenian swear words beginning with the letter Q

Phrase Meaning Is This Accurate?
Qaqem glkhid / Քաքեմ գլխիդ I will shit on your head (50%)      (50%)
Qatz/ Քած Bitch (33%)      (67%)
Qunem beranet fuck your mouth (65%)      (35%)

Armenian Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z