How to say Daw pasayan ka dako ang tarugo mo! in any language!