How to say Me das asco in any language!

Language Phrase Meaning
Korean Me das asco You suck

Click here for more!Click here for more!Click here for more!

Click here for more!