How to say Ngqundu wako in any language!

Language Phrase Meaning
Xhosa Ngqundu wako You Ass!