How to say chui cheng kia in any language!

Language Phrase Meaning
Hokkien chui cheng kia wanker