gandi ke bot davari

How to say gandi ke bot davari in any language!

English Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z