khem buin

How to say khem buin in any language!

Language Phrase Meaning
Khasi khem buin grab tits

English Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z