How to say paaladanja papali punda in any language!