Languages

Hawaiian Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
'a'aka bitchy or cranky (65%)      (35%)
'ai kukae a make eat shit and die (63%)      (37%)
'o-nu boner (lit. projection) (64%)      (36%)
'u'u masturbate (57%)      (43%)
Ale ko'u kai Swallow my cum (54%)      (46%)
Honi ko'u 'elemu Kiss my ass (62%)      (38%)
Honi ko'u ule Kiss my cock (62%)      (38%)
Hupo Fool (70%)      (30%)
Kanapapiki Son Of A Bitch (63%)      (37%)
Kokami God damn (transliteration) (52%)      (48%)
Launa'ana Sexual intercourse (69%)      (31%)
Li'ili'i kou laho Your dick is small (74%)      (26%)
Lolo Stupid (76%)      (24%)
Lolo Kanapapiki Stupid son of a bitch (75%)      (25%)
Maho Gay (30%)      (70%)
Mili' apa Slowpoke (72%)      (28%)
Okole puka ass hole (68%)      (32%)
Pa hula wa hini Crazy white woman (37%)      (63%)
Pa'a ka waha Shut your mouth (93%)      (7%)
TU Kai Shit (62%)      (38%)
Ule' Coc (57%)      (43%)
Wahine ho'okamakama Prostitute (76%)      (24%)
ahu ka 'ala'ala (you're) full of crap (87%)      (13%)
haole outsider/white person (80%)      (20%)
hapai laho minion (lit. scrotum carrier) (36%)      (64%)
heu fuzz, pubes (14%)      (86%)
heu lalo fuzz, pubes (64%)      (36%)
ilio wahine female dog/bitch (59%)      (41%)
ka! or tsa! damn! (45%)      (55%)
kali cunt (38%)      (62%)
ke 'ale nei ke kai! I'm cumming! (73%)      (27%)
ko'i'i boner (lit. desire) (70%)      (30%)
kola over-sexed person (50%)      (50%)
komo laho homosexual intercourse (60%)      (40%)
kulikuli! shut up! (67%)      (33%)
lala-hu boner (lit. to stick out) (70%)      (30%)
li'ili'i kena ule your dick is small (75%)      (25%)
ma'i kola hard on (78%)      (22%)
mai'a! fuck you! (58%)      (42%)
mane'o horny (lit. itchy) (67%)      (33%)
muli pala kukae shit-smeared kid (or ass) (73%)      (27%)
nele lacking (as in mental capacity) (50%)      (50%)
omoomo ule cock sucker (71%)      (29%)
pala naio worthless (lit. worm shit) (75%)      (25%)
pikanini runt (from eng. "pickaninny") (40%)      (60%)
po'o 'olohaka numskull (lit. empty head) (80%)      (20%)
po'o 'opae shit head (lit. shrimp head) (63%)      (38%)
po'o nui arrogant (lit. big headed) (40%)      (60%)
pu'uwaiu tits (50%)      (50%)
pua'a laho man whore (lit. boar) (67%)      (33%)
ua make 'oe! you're dead! (30%)      (70%)
ule li-la undeveloped dick (42%)      (58%)
ule malule limp dick (36%)      (64%)
waiu oluheluhe saggy tits (57%)      (43%)