Languages

Hmong Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ka Tsaug bastard (73%)      (27%)
Mau Dev bitch (77%)      (23%)
Mo pee Pussy (43%)      (57%)
Ntsej Muag Face (83%)      (17%)
Poj dab witch (73%)      (27%)
Tsov Tom Tiger-Bite (73%)      (27%)
Tsov tom tiger bite (86%)      (14%)
Tuag aws Low quality / Retarded (75%)      (25%)
dab laig devil's meal (83%)      (17%)
dlaab ntaus (green version) devil hit you (71%)      (29%)
face ntsej muag (29%)      (71%)
kav ywm hlab weak cock (63%)      (38%)
khau pim itch pussy (64%)      (36%)
mob paum pussy hurt (87%)      (13%)
mob pim cunt (25%)      (75%)
mob qau dick hurt (100%)      (0%)
npua lwj rotten pig (88%)      (13%)
npuav qau suck dick (80%)      (20%)
npub ntswg buggar face (60%)      (40%)
ntsej muag face (50%)      (50%)
ntsej muag tuag! face die! (meaning go to hell) (0%)      (0%)
phev dev dog's cum (50%)      (50%)
pim loj big pussy (73%)      (27%)
ple xiav blue clitoris (100%)      (0%)
pog rog plab txaij fat stripes belly (female) (100%)      (0%)
quav dev dog shit (63%)      (38%)
txiag koj niam fuck your mom (57%)      (43%)
txiag pim (chia pee) pussy fucker (50%)      (50%)
txiv dev bitch (guy (57%)      (43%)

Loading...
Check out these sites too -
If you want to find out when to travel to a city or country try www.WhenUGo.com

Find amazing travel experiences travel experiences at www.TripGrab.com
Some of the best Pickup Lines are at LinePickup.com
Looking for some great Drink Recipes? Find them at www.DrinkSwap.com