Hmong Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ka Tsaug bastard (74%)      (26%)
Mau Dev bitch (76%)      (24%)
Mo pee Pussy (43%)      (57%)
Ntsej Muag Face (83%)      (17%)
Poj dab witch (73%)      (27%)
Tsov Tom Tiger-Bite (73%)      (27%)
Tsov tom tiger bite (86%)      (14%)
Tuag aws Low quality / Retarded (75%)      (25%)
dab laig devil's meal (77%)      (23%)
dlaab ntaus (green version) devil hit you (69%)      (31%)
face ntsej muag (29%)      (71%)
kav ywm hlab weak cock (63%)      (38%)
khau pim itch pussy (64%)      (36%)
mob paum pussy hurt (87%)      (13%)
mob pim cunt (25%)      (75%)
mob qau dick hurt (94%)      (6%)
npua lwj rotten pig (88%)      (13%)
npuav qau suck dick (80%)      (20%)
npub ntswg buggar face (60%)      (40%)
ntsej muag face (50%)      (50%)
ntsej muag tuag! face die! (meaning go to hell) (100%)      (0%)
phev dev dog's cum (50%)      (50%)
pim loj big pussy (73%)      (27%)
ple xiav blue clitoris (100%)      (0%)
pog rog plab txaij fat stripes belly (female) (100%)      (0%)
quav dev dog shit (63%)      (38%)
txiag koj niam fuck your mom (57%)      (43%)
txiag pim (chia pee) pussy fucker (50%)      (50%)
txiv dev bitch (guy (58%)      (42%)

Looking for some great Drink Recipes? Find them at www.DrinkSwap.com