Languages

Hmong Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ka Tsaug bastard (76%)      (24%)
Mau Dev bitch (76%)      (24%)
Mo pee Pussy (41%)      (59%)
Ntsej Muag Face (80%)      (20%)
Poj dab witch (83%)      (17%)
Tsov Tom Tiger-Bite (73%)      (27%)
Tsov tom tiger bite (88%)      (12%)
Tuag aws Low quality / Retarded (100%)      (0%)
dab laig devil's meal (83%)      (17%)
dlaab ntaus (green version) devil hit you (75%)      (25%)
face ntsej muag (50%)      (50%)
kav ywm hlab weak cock (100%)      (0%)
khau pim itch pussy (65%)      (35%)
mob paum pussy hurt (95%)      (5%)
mob pim cunt (33%)      (67%)
mob qau dick hurt (100%)      (0%)
npua lwj rotten pig (83%)      (17%)
npuav qau suck dick (100%)      (0%)
npub ntswg buggar face (75%)      (25%)
ntsej muag face (0%)      (0%)
ntsej muag tuag! face die! (meaning go to hell) (0%)      (0%)
phev dev dog's cum (100%)      (0%)
pim loj big pussy (77%)      (23%)
ple xiav blue clitoris (100%)      (0%)
pog rog plab txaij fat stripes belly (female) (100%)      (0%)
quav dev dog shit (67%)      (33%)
txiag koj niam fuck your mom (50%)      (50%)
txiag pim (chia pee) pussy fucker (50%)      (50%)
txiv dev bitch (guy (57%)      (43%)