Add a Samoa Swearing Phrase

Samoa Language

A collection of Samoa profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Samoa swear words below or even add a Samoa cuss or Samoa slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
ai kaepu eat fart (62%)      (38%)
aikae eat shit (80%)      (20%)
Alu ai kae lau alelo Go eat Shit you bitch. (0%)      (0%)
Alu ai polo ole solofagua Go eat the horses balls (0%)      (0%)
Alu fufu lou kiga Go wank your mom (53%)      (47%)
e le gata bum sweaty (0%)      (0%)
Gefe Fuck (17%)      (83%)
kefe Aikea Fuck eat shit (0%)      (0%)
kefe lou aikae fuck you,you shit eater (0%)      (0%)
kelefua naked (75%)      (25%)
Komo Dick head (71%)      (29%)
komo mai tainga dumb bitch! (35%)      (65%)
laku po oe i e kio ill slap da shit out of you.. (25%)      (75%)
paumuku slut (67%)      (33%)
polo fulufulua a lou tama your dads ball with hairs (52%)      (48%)
Siko Lemo Daai fuck you eat shit (0%)      (0%)