Languages

Somalian Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
lef dhillo Go lick a slut (50%)      (50%)
Aabahaa wass Fuck your father (77%)      (23%)
Anaa ku wasso I fuck you (61%)      (39%)
Dhaanyeer Monkey (57%)      (43%)
Dhoofaar Pig (67%)      (33%)
Eeddodaa wass Fuck your auntie (57%)      (43%)
Garac Bastard (40%)      (60%)
Habartaa siilkeed Your mother's vagina (53%)      (47%)
Hooyaddaa siilkeed Your mother's vagina (50%)      (50%)
Hooyaddaa wass Fuck your mother (62%)      (38%)
Maskaxdaa ka wassantahay You're fucked in the mind (70%)      (30%)
Na' as Dumbass (67%)      (33%)
Nacalaa Aabahaa ku yaal! Curse be upon your father! (75%)      (25%)
Wecel Bastard (67%)      (33%)
anda wann (an da waan) big vagina (41%)      (59%)
bastar bastard (46%)      (54%)
bastarr bastard (38%)      (62%)
dhaadhaan imbecile (75%)      (25%)
dhoqon moron (67%)      (33%)
gus yarre small dick (80%)      (20%)
guus kay duuk suck my dick (63%)      (37%)
habartaa wase fuck your mother (45%)      (55%)
nacas idiot (71%)      (29%)
seel vagina (50%)      (50%)
shamoto (sha mo toe) bitch (42%)      (58%)
waa kuu wasa i will fuck you (53%)      (47%)
walaashaa wass Fuck your sister (100%)      (0%)
wase fuck (61%)      (39%)