Add a Somalian Swearing Phrase

Somalian Language

A collection of Somalian profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Somalian swear words below or even add a Somalian cuss or Somalian slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Aabahaa wass Fuck your father (68%)      (33%)
Anaa ku wasso I fuck you (56%)      (44%)
Dhaanyeer Monkey (44%)      (56%)
Dhoofaar Pig (67%)      (33%)
Eeddodaa wass Fuck your auntie (57%)      (43%)
Garac Bastard (50%)      (50%)
Habartaa siilkeed Your mother's vagina (50%)      (50%)
Hooyaddaa siilkeed Your mother's vagina (50%)      (50%)
Hooyaddaa wass Fuck your mother (62%)      (38%)
Maskaxdaa ka wassantahay You're fucked in the mind (64%)      (36%)
Na' as Dumbass (65%)      (35%)
Nacalaa Aabahaa ku yaal! Curse be upon your father! (67%)      (33%)
Wecel Bastard (58%)      (42%)
anda wann (an da waan) big vagina (42%)      (58%)
bastar bastard (48%)      (53%)
bastarr bastard (42%)      (58%)
dhaadhaan imbecile (80%)      (20%)
dhoqon moron (67%)      (33%)
gus yarre small dick (86%)      (14%)
guus kay duuk suck my dick (57%)      (43%)
habartaa wase fuck your mother (46%)      (54%)
lef dhillo Go lick a slut (50%)      (50%)
nacas idiot (75%)      (25%)
seel vagina (43%)      (57%)
shamoto (sha mo toe) bitch (43%)      (57%)
waa kuu wasa i will fuck you (47%)      (53%)
walaashaa wass Fuck your sister (50%)      (50%)
wase fuck (59%)      (41%)