Languages

Ibo Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Chineke mee My God! (84%)      (16%)
Ire ohu na-ako m oko My clitoris is itching me. (58%)      (42%)
Nsori na-agum I feel like fucking (72%)      (28%)
Onye Nzuzu Stupid Person (89%)      (11%)
Onye ime-ezi Bush person (71%)      (29%)
Onye'ala Mad man! (70%)      (30%)
Otu nne gi Your mother's cunt! (67%)      (33%)
Otula Ass (53%)      (48%)