Languages

Ibo Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Chineke mee My God! (83%)      (17%)
Ire ohu na-ako m oko My clitoris is itching me. (58%)      (42%)
Nsori na-agum I feel like fucking (72%)      (28%)
Onye Nzuzu Stupid Person (89%)      (11%)
Onye ime-ezi Bush person (75%)      (25%)
Onye'ala Mad man! (71%)      (29%)
Otu nne gi Your mother's cunt! (67%)      (33%)
Otula Ass (53%)      (48%)