Maltese Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Busli il bajd min wara Kiss my balls from behind (73%)      (27%)
Busli sormi Kiss My Arse (87%)      (13%)
Dahhlu f'sormok Up yours (73%)      (27%)
Ejja nahxu lill Anna f'sorma Lets fuck Anna up the ass (82%)      (18%)
F'oxx Madre Teresa Fuck Mother Teresa (51%)      (49%)
F'oxx dak l'arbi missierek Fuck your Arab dad (67%)      (33%)
F'oxx dik il qahba ommok! Fuck your prostitute mum! (0%)      (0%)
F'oxx id-dundjan Alla Fuck the turkey God (51%)      (49%)
F'oxx il maxtura t'alla Fuck God's cradle (63%)      (37%)
F'oxx kruhitek Fuck your ugliness (81%)      (19%)
F'oxx ommok Fuck your mother (80%)      (20%)
F'oxx qalbek. Fuck your heart. (57%)      (43%)
F'oxx ruhek Fuck your soul (81%)      (19%)
Foxx dak il-gemel li ghandkom ha demel immufati! Fuck your camel you moulded manure! (53%)      (48%)
Foxx dawk il-liba moffa tal-furjana Fuck the mould sperm of floriana (53%)      (47%)
Foxx dawk il-liba tal' Belt Fuck those city's sperm (23%)      (77%)
Foxx dik il-qahba li ghandkom tal-laqxija! Fuck your whore birkirkara! (50%)      (50%)
Foxx il-liba msalba t'Alla Fuck God's crucified cum (100%)      (0%)
Fxx ommok liba Fuck your mother sperm (45%)      (55%)
Għoxx Vagina (36%)      (64%)
Harra Shit (33%)      (67%)
Ja haga mgandra You fucked up thing (0%)      (0%)
Ja liba hadra You green cum (100%)      (0%)
L'oxx Cunt (49%)      (51%)
Liba (Pron Leeba) Semen (82%)      (18%)
Mur hudu f'sormok Go fuck yourself (63%)      (37%)
Mur hudu f'sormok Up your ass (86%)      (14%)
Mur inhexa Go fuck yourself (75%)      (25%)
Mur tnejjek go fuck yourself (58%)      (42%)
Nahxilek L'ommok i'll fuck your mother (86%)      (14%)
Qisek l'oxx Your a cunt (54%)      (46%)
Qisek zobbi your like my cock (72%)      (28%)
X'ghala Zobbi My cock doesn't care (50%)      (50%)
X'ghala biebi I don't give a damn (85%)      (15%)
f'oxx il-liba li xorbot ommok fuck the sperm your mother drank (67%)      (33%)
haqq SHIT (67%)      (33%)
hudu f'sormok take it in your ass (100%)      (0%)
ilaqli l-bajd lick my balls (87%)      (13%)
ilaqli zobbi kollu liba lick my cock with the cum (63%)      (38%)
liba maquda sticked together sperm (54%)      (46%)
materja ddelek ta mal- garetta sticky puss from the foreskin (37%)      (63%)
pufta gay (78%)      (22%)
qahba f'xalata feasting whore (78%)      (22%)

Looking for some great Drink Recipes? Find them at www.DrinkSwap.com