Languages

Maltese Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Busli il bajd min wara Kiss my balls from behind (73%)      (27%)
Busli sormi Kiss My Arse (88%)      (12%)
Dahhlu f'sormok Up yours (75%)      (25%)
Ejja nahxu lill Anna f'sorma Lets fuck Anna up the ass (85%)      (15%)
F'oxx Madre Teresa Fuck Mother Teresa (52%)      (48%)
F'oxx dak l'arbi missierek Fuck your Arab dad (68%)      (32%)
F'oxx id-dundjan Alla Fuck the turkey God (52%)      (48%)
F'oxx il maxtura t'alla Fuck God's cradle (64%)      (36%)
F'oxx kruhitek Fuck your ugliness (81%)      (19%)
F'oxx ommok Fuck your mother (80%)      (20%)
F'oxx qalbek. Fuck your heart. (57%)      (43%)
F'oxx ruhek Fuck your soul (81%)      (19%)
Foxx dak il-gemel li ghandkom ha demel immufati! Fuck your camel you moulded manure! (50%)      (50%)
Foxx dawk il-liba moffa tal-furjana Fuck the mould sperm of floriana (51%)      (49%)
Foxx dawk il-liba tal' Belt Fuck those city's sperm (20%)      (80%)
Foxx dik il-qahba li ghandkom tal-laqxija! Fuck your whore birkirkara! (50%)      (50%)
Fxx ommok liba Fuck your mother sperm (53%)      (47%)
Għoxx Vagina (40%)      (60%)
Harra Shit (33%)      (67%)
L'oxx Cunt (48%)      (52%)
Liba (Pron Leeba) Semen (82%)      (18%)
Mur hudu f'sormok Go fuck yourself (63%)      (38%)
Mur hudu f'sormok Up your ass (87%)      (13%)
Mur inhexa Go fuck yourself (75%)      (25%)
Mur tnejjek go fuck yourself (58%)      (42%)
Nahxilek L'ommok i'll fuck your mother (85%)      (15%)
Qisek l'oxx Your a cunt (50%)      (50%)
Qisek zobbi your like my cock (73%)      (27%)
X'ghala Zobbi My cock doesn't care (51%)      (49%)
X'ghala biebi I don't give a damn (85%)      (15%)
f'oxx il-liba li xorbot ommok fuck the sperm your mother drank (67%)      (33%)
ilaqli l-bajd lick my balls (89%)      (11%)
ilaqli zobbi kollu liba lick my cock with the cum (63%)      (37%)
liba maquda sticked together sperm (54%)      (46%)
materja ddelek ta mal- garetta sticky puss from the foreskin (36%)      (64%)
pufta gay (82%)      (18%)
qahba f'xalata feasting whore (80%)      (20%)