Languages

Ojibwe Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ankii Your An Idiot (31%)      (69%)
Ankiinuk Your A Really Stupid Person (41%)      (59%)
Boonoo Idiot (43%)      (57%)
Doon Vagina (28%)      (72%)
Giizos Minikew Kiinuk He Sucks Cock (53%)      (47%)
Hegii Thats Fucking Stupid (38%)      (62%)
Hegiinuk Fucking Dumbshit (73%)      (27%)
Kaawiin Kiin Animush No You Fucking Idiot (24%)      (76%)
Kah Just Fucked Up (39%)      (61%)
Kii Idiot (46%)      (54%)
Kiinuk Giizos The Cock Man (62%)      (38%)
Kijeat Your Ass (71%)      (29%)
Maaaaaa Liar (55%)      (45%)
Maajiidook Fucking Bullshit (60%)      (40%)
Moosh Koosh Dumbass (73%)      (27%)
Niinug My Balls (27%)      (73%)
O'Wiinag Thats Stupid As Fuck (22%)      (78%)
Shaazhiibs The Nerve Of Her/Him (62%)      (38%)
Wiin Gichi Kiinuk His Big Dick (56%)      (44%)
Wiinuk! Fuck (56%)      (44%)
Wiisinin Boonoo Eat Shit (44%)      (56%)
Wiisinin Boonoowug Eat Alot Of Shit (43%)      (57%)
Wiisinin Kiinuk Eat A Dick (60%)      (40%)