Languages

Scottish Gaelic Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
S e Luid a th'annad Slut (74%)      (26%)
S e faighean a th'annad You're a cunt (40%)      (60%)
Tha thu 'nad fhaighean You're a cunt (81%)      (19%)
Tha thu 'nad luid Slut (42%)      (58%)