How to say Tah-shr suo-yo dee-yure duh biao-tze duh mah! in any language!