Arabic Swear Words

الله يلعنك AH. KESI Airy Fic Anta kalbee Assam Alaykom! Ayeree fee wij imaak Bad Bakri Banjote Batroun Bin'nt himaar Dilla Ebn El Sharmoota! El-Sheitan Alaykom! Garager Hynityou Ibn himar Kaifa Haluka Kanker zemmer Kess ihktak Khaneeth Kis em ick Kol Ayre Kool Khara Koos Kos abo Kus okhtish (for a girl Omani) Kus omak Louteh Majdoube Mos zibby! Neek Hallak Neek nafsek Neik Nekni ana sharyaana Qusamak Qybah Sambool Sharmotah Tabaarek Yadaak! Teezak Tel has tisee Wald Dhroot (used in oman) Ya Bint El-Haram! Ya Bint El-Khinzir! Ya weld elgahba Yakhrab Baytak! Yla'an haramak Zubih abd abn balla't aleora adreb pipa airy qalbak aneek ummak ars badi aneek kosik bah-shi rejlee fee teez imak(Palestinians slang) bah-shi rejlee fee teezak(Palestinians slang) bala'a il a'air bashokh alaa imak(Palestinians slang) bashokh aleek(Palestinians slang) baydati fik bde amroj fe 3enak bedi fawit eyri bi tizik bedi nik bzez emak bedi nik kesik bedi nikak beef strokie bous tize charmouta coos okt al laglesh cos omak maafina dakhlah killah dyoos faq'haa gewad ghaben ghati il face oo doos il race hafyaan hoi mouk ibin himaar ibn il tinayich inta shaz jamalick cil jahash kalet(prounounced Kahlet kalet(prounounced Kahlet) kaneeth kes en neck eighty kes okhtik bi ayre kess emmak khajaf khaneeth khawal kol khara(Palestinians slang) kol zabri kolaveri didi koos akhotkha hatsola'at koos imek kos ahlak manayek kosma yara kus ummak lhass baydeteh maalish lulu manuke khara manyak moss ayri moss eyri moss zabri muss zebby naghal narcoossee nayaak ghbar neekni neekni sahrawi neekni wlaa tneek hargeti nela aboka nik jedak nikkabuk nock nullah ntak nwaan qah'ba qahbi qalab wighek qaraqir qawad qooq qooq ukhtak qooq ummak raas il zub rkab ayre sambool sambool fi fqa'htak sambool maa ybool sambooli maa indi ghairoo shakl il nahaan sharmoota sharmuta shlokeh sir tkaoud taa' mos(Palestinians slang) umka sharmota us kut ! (oos koot) waa abooy waa faqri wald il 16 wald il dhuroot wald il hawyaa wald il klaab wald il qahbaa wald il qaraqir wald il qawad wald il zinaa wald qahbat qureesh ya aars ya ibn el jahsh ya ibn il daa'reh ya kus ya louteh ya noori ya wati yaa raabi yalla maal saham yel'aan naik emak yelan abo taarees immak (Palestinian slang) yelan abo taareesak (Palestinian slang) yelan fatsak zib zibbe zobbi be ommok zubra

English Translations

Fuck you OH MY PUSSY Fuck Off You're my dog Death upon you! My dick in your moms face Armenian Gay Stupid ass Bitch A person who works in a brothel. Daughter of a donkey Dickhead Son of a bitch! Satan be upon you! Balls Fuck You Son of a donkey Fuck you Cancer faggot your sister's cunt Faggot Go fuck your mom Eat my dick Eat Shit cunt. Your Father's Pussy Your sisters pussy Your mothers pussy Gay Stupid Suck my dick! Go Fuck Yourself Fuck yourself Fuck fuck me I'm horny I fucked you're mother asshole. Bitch Dick Bitch Wish you stabbed by sphere! ur ass Kiss my ass Son of a fart O thy daughter of whore! O thy daughter of pig! Son of bitch(used in UAE) Your house is burned. Damn your spouse My dick nigger your mother suck dicks blow job for me fuck your heart i ll fuck your mom cuckold i want to fuck your pussy I put my leg in your mom's ass I put my leg in your ass cock sucker I piss on your mom I piss on you my balls in you jack off my dick in your eye i wanna put my cock in your ass i wanna fuck your mom's tits i wanna fuck your pussy i wanna fuck you meat sucker kiss my ass slut fuck all this shit Your mums pussy is dirty push it all the way in boobs ass stupid lowlife pimp (iraqi slang) Illegitimate child cover the face and fuck the base horny fuck your mom son of a donkey son of a fucker your a pervet lick my donkey filthy street bastard(iraqi slang) filthy street bastard(iraqi slang) gay go fuck your mother fuck your sister/your sister your mums pussy ( fuck your mum ) you are an embarresment gay faggot eat shit eat my cock ugly your limping sister's pussy up my your mothers vagina fuck your whole family are gays i swear blood your mom's pussy suck on my balls whts wrong bitch shit fucker faggot suck my dick suck my dick suck my dick (lebanese) suck my dick Illegitimate child hot pussy fucker fuck me fuck me in the ass fuck me but dont fuck my words fuck your father fuck your grandpa fuck your father father fucker get fucked boobs bitch prostitute fuck off testes or balls pimp pussy ur sisters's pussy ur mom's pussy