Arabic Swear Words

الله يلعنك
AH. KESI
Airy Fic
Anta kalbee
Assam Alaykom!
Ayeree fee wij imaak
Bad
Bakri
Banjote
Batroun
Bin'nt himaar
Dilla
Ebn El Sharmoota!
El-Sheitan Alaykom!
Garager
Hynityou
Ibn himar
Kaifa Haluka
Kanker zemmer
Kess ihktak
Khaneeth
Kis em ick
Kol Ayre
Kool Khara
Koos
Kos abo
Kus okhtish (for a girl Omani)
Kus omak
Louteh
Majdoube
Mos zibby!
Neek Hallak
Neek nafsek
Neik
Nekni ana sharyaana
Qusamak
Qybah
Sambool
Sharmotah
Tabaarek Yadaak!
Teezak
Tel has tisee
Wald Dhroot (used in oman)
Ya Bint El-Haram!
Ya Bint El-Khinzir!
Ya weld elgahba
Yakhrab Baytak!
Yla'an haramak
Zubih
abd
abn balla't aleora
adreb pipa
airy qalbak
aneek ummak
ars
badi aneek kosik
bah-shi rejlee fee teez imak(Palestinians slang)
bah-shi rejlee fee teezak(Palestinians slang)
bala'a il a'air
bashokh alaa imak(Palestinians slang)
bashokh aleek(Palestinians slang)
baydati fik
bde amroj fe 3enak
bedi fawit eyri bi tizik
bedi nik bzez emak
bedi nik kesik
bedi nikak
beef strokie
bous tize
charmouta
coos okt al laglesh
cos omak maafina
dakhlah killah
dyoos
faq'haa
gewad
ghaben
ghati il face oo doos il race
hafyaan
hoi mouk
ibin himaar
ibn il tinayich
inta shaz
jamalick cil jahash
kalet(prounounced Kahlet
kalet(prounounced Kahlet)
kaneeth
kes en neck eighty
kes okhtik bi ayre
kess emmak
khajaf
khaneeth
khawal
kol khara(Palestinians slang)
kol zabri
kolaveri didi
koos akhotkha hatsola'at
koos imek
kos ahlak manayek
kosma yara
kus ummak
lhass baydeteh
maalish lulu
manuke khara
manyak
moss ayri
moss eyri
moss zabri
muss zebby
naghal
narcoossee
nayaak ghbar
neekni
neekni sahrawi
neekni wlaa tneek hargeti
nela aboka
nik jedak
nikkabuk
nock nullah
ntak
nwaan
qah'ba
qahbi
qalab wighek
qaraqir
qawad
qooq
qooq ukhtak
qooq ummak
raas il zub
rkab ayre
sambool
sambool fi fqa'htak
sambool maa ybool
sambooli maa indi ghairoo
shakl il nahaan
sharmoota
sharmuta
shlokeh
sir tkaoud
taa' mos(Palestinians slang)
umka sharmota
us kut ! (oos koot)
waa abooy
waa faqri
wald il 16
wald il dhuroot
wald il hawyaa
wald il klaab
wald il qahbaa
wald il qaraqir
wald il qawad
wald il zinaa
wald qahbat qureesh
ya aars
ya ibn el jahsh
ya ibn il daa'reh
ya kus
ya louteh
ya noori
ya wati
yaa raabi
yalla maal saham
yel'aan naik emak
yelan abo taarees immak (Palestinian slang)
yelan abo taareesak (Palestinian slang)
yelan fatsak
zib
zibbe
zobbi be ommok
zubra

English Translations

Fuck you
OH MY PUSSY
Fuck Off
You're my dog
Death upon you!
My dick in your moms face
Armenian
Gay
Stupid ass Bitch
A person who works in a brothel.
Daughter of a donkey
Dickhead
Son of a bitch!
Satan be upon you!
Balls
Fuck You
Son of a donkey
Fuck you
Cancer faggot
your sister's cunt
Faggot
Go fuck your mom
Eat my dick
Eat Shit
cunt.
Your Father's Pussy
Your sisters pussy
Your mothers pussy
Gay
Stupid
Suck my dick!
Go Fuck Yourself
Fuck yourself
Fuck
fuck me I'm horny
I fucked you're mother asshole.
Bitch
Dick
Bitch
Wish you stabbed by sphere!
ur ass
Kiss my ass
Son of a fart
O thy daughter of whore!
O thy daughter of pig!
Son of bitch(used in UAE)
Your house is burned.
Damn your spouse
My dick
nigger
your mother suck dicks
blow job for me
fuck your heart
i ll fuck your mom
cuckold
i want to fuck your pussy
I put my leg in your mom's ass
I put my leg in your ass
cock sucker
I piss on your mom
I piss on you
my balls in you
jack off my dick in your eye
i wanna put my cock in your ass
i wanna fuck your mom's tits
i wanna fuck your pussy
i wanna fuck you
meat sucker
kiss my ass
slut
fuck all this shit
Your mums pussy is dirty
push it all the way in
boobs
ass
stupid lowlife pimp (iraqi slang)
Illegitimate child
cover the face and fuck the base
horny
fuck your mom
son of a donkey
son of a fucker
your a pervet
lick my donkey
filthy street bastard(iraqi slang)
filthy street bastard(iraqi slang)
gay
go fuck your mother
fuck your sister/your sister
your mums pussy ( fuck your mum )
you are an embarresment
gay
faggot
eat shit
eat my cock
ugly
your limping sister's pussy
up my your mothers vagina
fuck your whole family are gays
i swear blood
your mom's pussy
suck on my balls
whts wrong bitch
shit fucker
faggot
suck my dick
suck my dick
suck my dick (lebanese)
suck my dick
Illegitimate child
hot pussy
fucker
fuck me
fuck me in the ass
fuck me but dont fuck my words
fuck your father
fuck your grandpa
fuck your father
father fucker
get fucked
boobs
bitch
prostitute
fuck off
testes or balls
pimp
pussy
ur sisters's pussy
ur mom's pussy