How to say Tanga ng piraso ng tae in any language!